۹۰۰۰۶۰۰۱ (بدون کد)

شماره تماس سراسری رایگان

سرکار خانم کلاته
شماره موبایل: ۰۹۰۳۱۱۴۶۵۰۰
تلفن: ۹۰۰۰۶۰۰۱ (بدون کد) – داخلی ۲۰۱
راه های ارتباطی:
واتساپتلگرامایتاروبیکا
سرکار خانم یاری
شماره موبایل: ۰۹۰۳۱۱۴۶۵۵۰
تلفن: ۹۰۰۰۶۰۰۱ (بدون کد) – داخلی ۲۰۲
راه های ارتباطی:
واتساپتلگرامایتاروبیکا
سرکار خانم شیخی
شماره موبایل: ۰۹۰۳۱۱۴۶۵۶۳
تلفن: ۹۰۰۰۶۰۰۱ (بدون کد) – داخلی ۲۰۳
راه های ارتباطی:
واتساپتلگرامایتاروبیکا
جناب آقای کاوان
شماره موبایل: ۰۹۱۲۱۰۱۱۸۹۸
تلفن: ۹۰۰۰۶۰۰۱ (بدون کد) – داخلی ۲۰۴
راه های ارتباطی:
واتساپتلگرامایتاروبیکا

جهت دریافت مشاوره رایگان از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید:

تماس همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر
به جز پنج شنبه ها از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر

سبزیران فقط با نام سیف اللهی

تلفن سراسری: ۹۰۰۰۶۰۰۱ (رایگان) – بدون پیش کد

آدرس پستی: پاکدشت – صندوق پستی ۳۳۹ ۵۵ ۳۳۹ – شرکت سبزیران

آدرس کارخانه: تهران – جاده خاوران – شهرک فرون آباد

ایمیل: sabziran@gmail.com